Stimulera barnen till att leka utomhus

De flesta föräldrar vill nog att deras barn ska leka mera utomhus. Men istället för att tjata på dem är det bättra att skapa en utemiljö som stimulerar till lek, och som får barnen att ge sig ut frivilligt.

Tycker du att dina barn tillbringar tillräckligt mycket tid utomhus? Eller sitter de mest inne med sina paddor? Om du kan erbjuda dem en stimulerande utomhusmiljö kommer du att märka att de ger sig ut frivilligt.

Vad ska en sådan miljö innehålla? Ekonomi och fysiska förutsättningar avgör till stor del vad som är möjligt, men man kan åstadkomma mycket på liten yta, även med små medel. Några saker som barn uppskattar är:

  • Studsmattor. Det finns en anledning till att man ser dem i så många villaträdgårdar.
  • Klätterställningar eller klätterträd. Finns det ingen att tillgå kan man bygga en. Den behöver inte vara så avancerad för att vara uppskattad.
  • En koja.
  • En klättervägg.

Vill du ha inspiration kan du läsa Boverkets Vägledning om barns och ungas utemiljö, som finns här. Det finns också många lekar som passar bra utomhus. Några tips finns i den här videon.

Barn hoppar studsmattaVarför ska barn leka utomhus?

Att barn bör leka mer utomhus handlar inte bara om att föräldrarna ska få lite lugn och ro, så att de kan läsa några sidor i en bok eller kolla på HBO. Barn som leker utomhus rör på sig mer, vilket är bra för hälsan. Men det har även andra positiva effekter.

Lekarna som barn leker utomhus är mer jämställda än de som de leker inomhus, vilket DN skriver om här. Kanske beror det på att utemiljöer, till skillnad från många av dagens leksaker, inte är könskodade.

Att vistas utomhus minskar risken för att bli närsynt, vilket Metro rapporterat om.