Så separerar du smidigast

Att separera är sällan enkelt och när det finns barn med i bilden kan läget bli än mer komplicerat. För att få klarhet i hur en separation går till kan du ta juridisk hjälp. Det är bra eftersom det är olika lagar för äkta makar och samboförhållanden.

Om du och din partner ska separera från varandra och det finns barn med i bilden finns det mycket att tänka på och ta i beaktande. Det är olika lagar som gäller för sambor och äkta makar. För att veta vad som gäller för dig kan du gå in på fjallmansjuridik.se och läsa mer om familjejuridik. Du kan även boka en tid med en jurist. En jurist kan bringa klarhet i vad som gäller i just ditt specifika fall och eftersom det är skillnad mellan att vara gift och sambo kan det vara lite av en snårskog att vandra i.

“Fokusera på vad barnen behöver från dig.” Läs mer här

Samarbete är viktigt för barnens bästa

Att gå igenom en separation med barn kan vara väldigt påfrestande. Det är viktigt att se till barnens bästa. Det är långt ifrån enkelt att separera och att försöka göra separationen smidig är det bästa för alla parter. Det som är bra att tänka på är att du skiljer eller separerar från din partner, du slutar inte vara förälder. Du kommer även att fortsatt behöva ha en relation med din partner på grund av barnen. Att försöka samarbeta i största möjligaste mån är det bästa för barnen.