Fokus på de äldre barnen

Tonåren är en händelserik och känslostormande tid i livet, både för barnen och för föräldrarna. Som förälder är det viktigt att kunna sätta gränser och komma ihåg att det bakom den tuffa ytan finns mycket osäkerhet. Tonåringar är i ett behov av lika mycket kärlek, samtal och råd som tidigare. En tonårings största intresse kan på ytan verka handla om:

  • Vännerna och att alltid vara där saker händer.
  • Shopping för att efterlikna sina förebilder.
  • Förebilder och personer som man ser upp till.

Viljan av att vilja passa in i olika sammanhang är stor, precis som känslan av att inte göra det. Känslorna svänger på sätt som känns utmattande. Det finns en längtan efter att bli vuxen samtidigt som man vill vara ett barn och slippa bli vuxen med det ansvar som då krävs. Tonåren är en period med ständigt växlande och motstridiga känslor. Kläder och det sociala är en stor del av att växa upp. Det sociala tillsammans med ytliga saker som hur man klär sig hänger nämligen ihop med de så viktiga känslorna kring vad som är normalt, och därmed accepterat, och onormalt som då hänger samman med att vara något man inte vill eftersträva. Att särskilja sig från föräldrarna är viktigt samtidigt som de vuxna blir förebilder. Man kan som förälder ibland inte få ha sina kläder i fred. Eller så får man ständiga krav på sig att följa med och handla. På nätet finns populära webbshoppar SheStore där många tonåringar gärna handlar. Hos SheStore säljs kläder som har designats av populära bloggaren Kenza. Bloggare är, speciellt för många unga tjejer, idag stora förebilder. Men gränserna för hur man handlar och beter sig på nätet kan ibland verka tvivelaktigt. Därför är det viktigt att som förälder kunna prata om detta tillsammans med ens barn.

Är man intresserad av att lära sig mer om tonårens olika stadier och vad de innebär kan man läsa mer här.