Färre kyrkliga ceremonier

Att döpa sina barn är vanligt, men desto ovanligare börjar det bli att faktiskt göra detta i kyrkan. Istället väljer många att hålla namngivningsceremonier och för att öka intresset igen har kyrkan tagit vissa åtgärder – såsom att minska ned på sina gudstjänster och erbjuda drop-in-dop.

”– Det innebär att vi slutar med de gudstjänster som har minst antal besökare, säger kyrkoherde Agneta Karlsson.” läs mer här.

Adelsö kyrkaSom citatet ovan skvallrar om har man i Svenska Kyrkan valt att dra ned på de gudstjänster som har minst besökare för att istället prioritera annat som kyrkan arbetar med. Till exempel skriver man om hur man ska satsa mer på barn- och ungdomsverksamheter samt omstrukturera och använda sina resurser på nytt sätt. Vad man däremot inte ska göra är att dra ned på vigslar och dop i kyrkan – snarare tvärt om.

Vill se fler vigslar och dop

Den som någonsin stått inför en vigsel eller ett dop vet att det är många saker som ska ordnas, gäster ska bjudas och mat ska serveras. Vanligare blir till exempel att man inte heller gör detta själv utan beställer från extern leverantör, såsom att köpa doptårta vilket man kan göra hos bland annat https://www.dintarta.se/motivtarta/speciella-tilfallen/doptarta. Men en sak som många kanske inte vet om är att en sak man faktiskt kan spara in på är lokalerna – gifter man sig, eller döper sitt barn, i kyrkan är det gratis. Och musik och lyrik går att få hjälp att ordna med, även om poesin ofta hamnar i bakgrund av personliga musikval vilket bland annat Svenska Dagbladet skriver om. Men sanningen är att man heller inte behöver göra en stor grej av det hela, det är något som Karlshamns-Trensums pastorat vill påvisa. I Carl Gustafs kyrka provar man nämligen på att erbjuda drop in-dop och drop in-vigsel, skriver Sydöstran. Detta för att locka fler besökare till kyrkan och kanske inspirera fler till att faktiskt använda sig av kyrkan när det kommer till just vigslar och doptillställningar.