Barn och böcker

Förmågan att läsa och ta till sig av historier är en av de allra käraste saker som människan har, och därför gäller det att tidigt ge sina barn förmågan att läsa och lyssna på historier. Den här förmågan är något som ger ett mycket rikare liv som vuxen, så vad kan man som förälder göra för att ge sitt barn ett så rikt litterärt liv som möjligt?

Det finns en stund som är ganska så helig i de allra flesta familjer, och det är den stund när man som förälder slår sig ner med sitt barn när det är dags att gå till sängs, men innan det är dags att släcka lampan och säga god natt så läser man en saga för barnet. Det är ofta den första kontakten barn får med litteratur och böcker, och ofta ser det ut på ett liknande sätt. Det börjar med att barnet bara lyssnar och kanske tittar på bilderna, och efter ett tag börjar de försöka följa med i texten i takt med att de lär sig alfabetet och hur man läser. Det här är ett väldigt bra sätt att få barn att uppskatta berättelser och böcker, och så småningom kommer de säkerligen att börja läsa böcker själva, så länge som du uppmuntrar det och ser till att finnas där för att hjälpa till när läsförståelsen inte riktigt räcker till. Dessutom finns det allt fler krafter i samhället som vill se till att läsförståelsen bland barn ökar, vilket du kan läsa mer om i den här artikeln i Dagens Nyheter som berör ämnet om barns läsförståelse i Sverige.

Sätt att hjälpa barn med läsandet

Det finns en hel del du kan göra som vuxen för att hjälpa ditt barn med läsandet och läsförståelsen, och det är dessutom något som alla föräldrar borde sträva mot att uppnå. Här är några tips till dig som vill vara till extra stöd för ditt barn och främja läsandet!

  • Se till att uppmuntra ditt barn att vara med i sagoläsningen. Genom att du läser samtidigt som ditt barn får följa med i texten och hjälpa till blir sagostunden mer aktiv och ni kan tillsammans öka läsförståelsen och ordförrådet hos barnet.
  • För att hjälpa barnet att förstå hur man tar in berättelser kan man du köpa ljudböcker från bokii.se och låta barnet lyssna på detta när ni till exempel är ute och åker bil. Det bästa är om ni lyssnar tillsammans, så att barnet kan fråga när det undrar över något.
  • Försök att välja böcker som är lämpade för barnets ålder, och var även vaksam på innehållet i böckerna innan du låter ditt barn läsa dem. Du kanske bland annat vill se till att det är jämt fördelat mellan huvudrollskaraktärer i böckerna när man kollar på könsfördelningen, så inte alla historier bara handlar om tappra, modiga och äventyrliga pojkar. Läs mer om könsfördelningen i barnböcker genom att klicka här.

Böcker och läsande är bra för ditt barn, och kan du tidigt skapa ett intresse för litteratur och läsande kommer det att hjälpa ditt barn mycket i framtiden!